Fotografování
-architektury a nemovitostí
-krajiny a památek 
-rodinné foto
-portréty